ข้อมูล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

991

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320297
รหัส Smis 8 หลัก : 56022004
รหัส Obec 6 หลัก : 320297
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงคำวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านใหม่ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56110
โทรศัพท์ : 0-5445-1982
โทรสาร : 54416704
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : py2chk239@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.ckw.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เชียงคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08:37:06 น.)