ข้อมูล โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา

899

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120247
รหัส Smis 8 หลัก : 57020001
รหัส Obec 6 หลัก : 120247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เจริญเมืองวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ๋่Jaroen Muang Wittaya
ที่อยู่ : หมู่ 14 เจริญเมือง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53738356
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ. 2481
อีเมล์ : jmvsch@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เจริญเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 17 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 11:44:34 น.)