ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง)

937

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120681
รหัส Smis 8 หลัก : 57030156
รหัส Obec 6 หลัก : 120681
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanchokchai
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านแม่เลียบ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-173106
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : anubanchokchai2562@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โชคชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 11:03:26 น.)