ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)

1521

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120464
รหัส Smis 8 หลัก : 57030120
รหัส Obec 6 หลัก : 120464
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanmaesai(saisinlapasat)
ที่อยู่ : หมู่ 1 แม่สาย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-731755
โทรสาร : 53733995
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2475
อีเมล์ : anubanmaesaischool@gmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/anubanmaesaischool/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่สาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 33.8 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 21:53:54 น.)