ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย

875

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120375
รหัส Smis 8 หลัก : 57020130
รหัส Obec 6 หลัก : 120375
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่สรวย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanmeasuai
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านตลาด แม่สรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53656290
โทรสาร : 53786371
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2454
อีเมล์ : anumeasuai@gmail.com
เว็บไซต์ : school.obec.go.th/anuma
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่สรวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 28.5 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 0.1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 14:04:56 น.)