ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว

803

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120635
รหัส Smis 8 หลัก : 57020204
รหัส Obec 6 หลัก : 120635
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่ลาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanmaelao
ที่อยู่ : หมู่ 4 แม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57250
โทรศัพท์ : 53729109
โทรสาร : 53666840
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1052461
อีเมล์ : anubanmaelao@gmail.com
เว็บไซต์ : anubanmaelao@gmail.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่ลาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 3 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:19:57 น.)