ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง

895

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120592
รหัส Smis 8 หลัก : 57030144
รหัส Obec 6 หลัก : 120592
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่ฟ้าหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanmaefahluang
ที่อยู่ : หมู่ 6 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 053-767157
โทรสาร : 053-767157
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-25
อีเมล์ : anubanmfl@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.anubanmfl.ac.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ฟ้าหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 24.7 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5.1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:32:21 น.)