ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน

884

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120510
รหัส Smis 8 หลัก : 57020168
รหัส Obec 6 หลัก : 120510
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่ขะจาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anuban Mae Kha Chan
ที่อยู่ : หมู่ 1 แม่ขะจาน ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57260
โทรศัพท์ : 53789464
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : –
อีเมล์ : mkcschool@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120510
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ขะจาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 80 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:26:06 น.)