ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า

1059

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120474
รหัส Smis 8 หลัก : 57020180
รหัส Obec 6 หลัก : 120474
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเวียงป่าเป้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanweangpapao
ที่อยู่ : หมู่ 2 ในเวียง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 53781458
โทรสาร : 53781458
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : wppschool2@gmail.com
เว็บไซต์ : awp.cri2.go.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 71.4 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:05:17 น.)