ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

1011

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120515
รหัส Smis 8 หลัก : 57010111
รหัส Obec 6 หลัก : 120515
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเวียงชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanwiangchai School
ที่อยู่ : หมู่ 4 ด้าย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 0-5376-9222
โทรสาร : 0-5376-9222
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ก.ย.-82
อีเมล์ : anubanwch@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120515
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 6 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:39:49 น.)