ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

1436

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120002
รหัส Smis 8 หลัก : 57010068
รหัส Obec 6 หลัก : 120002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเชียงราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anuban Chiangrai School
ที่อยู่ : หมู่ 2 487 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 053-711371
โทรสาร : 053-744279
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2497
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : www.anubancr.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลนครเชียงราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 1.5 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:56:52 น.)