ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

1577

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120091
รหัส Smis 8 หลัก : 57040014
รหัส Obec 6 หลัก : 120091
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเชียงของ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ANUBANCHIANGKHONGSCHOOL
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านสบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 053-727258
โทรสาร : 053-727258
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : Kru_yaiack@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.anubanck.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 75 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:52:44 น.)