ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

1082

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120004
รหัส Smis 8 หลัก : 57010058
รหัส Obec 6 หลัก : 120004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanhonglee
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านฮ่องลี่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 053-716115
โทรสาร : 053-716115
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2482
อีเมล์ : Honglee_school@yahoo.co
เว็บไซต์ : http:/61.19.32.116/1125
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เชียงราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 3 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9.2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:04 น.)