ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก

1004

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120074
รหัส Smis 8 หลัก : 57010088
รหัส Obec 6 หลัก : 120074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลห้วยสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : AnubanHuaysak
ที่อยู่ : หมู่ 27 บ้านห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53678528
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/4/2465
อีเมล์ : Anubanhuaysak528@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 17 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00:59 น.)