ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย

958

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120003
รหัส Smis 8 หลัก : 57010057
รหัส Obec 6 หลัก : 120003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลหัวฝาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anuban Huafaischool
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านหัวฝาย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53719141
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2477
อีเมล์ : huafaischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลนครเชียงราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 4.8 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09:54:14 น.)