ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ

832

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120336
รหัส Smis 8 หลัก : 57030047
รหัส Obec 6 หลัก : 120336
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลศรีค้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ANUBANSRIKHAM
ที่อยู่ : หมู่ 10 แม่คำพัฒนา ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-779113
โทรสาร : 053-779113
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : anubansrikhom@hotmail.com
เว็บไซต์ : null
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 8 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 11 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 07:23:43 น.)