ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลยางฮอม

839

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลยางฮอม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120629
รหัส Smis 8 หลัก : 57040154
รหัส Obec 6 หลัก : 120629
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลยางฮอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanyanghom
ที่อยู่ : หมู่ 12 ยางฮอม ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57340
โทรศัพท์ : 0-5360-6224
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 18-มิ.ย.-98
อีเมล์ : anuban_yh@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยางฮอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 10:31:20 น.)