ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

831

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120026
รหัส Smis 8 หลัก : 57010021
รหัส Obec 6 หลัก : 120026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubannanglae
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านเด่น ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 053-705847
โทรสาร : 053-605358
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15/6/2483
อีเมล์ : Anubannanglaeschool@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120026
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นางแล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 14 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 12:33:29 น.)