ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา

872

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120092
รหัส Smis 8 หลัก : 57040015
รหัส Obec 6 หลัก : 120092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubantungsaipattna
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านทุ่งทราย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 0-5360-9751
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/1/2483
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : bit.ly/2Bo2EZX
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียงเชียงของ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 121 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:31:49 น.)