ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน

920

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120659
รหัส Smis 8 หลัก : 57010118
รหัส Obec 6 หลัก : 120659
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลดงมหาวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anuban Dongmahawan school
ที่อยู่ : หมู่ 12 ใหม่มหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 53172126
โทรสาร : 53172126
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : ปี พ.ศ.2482
อีเมล์ : Dongmahawan56@gmail.com
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/111
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดงมหาวัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 17:37:33 น.)