ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว

884

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120641
รหัส Smis 8 หลัก : 57020198
รหัส Obec 6 หลัก : 120641
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลจอมหมอกแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanjommokkeaw School
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านสันต้อม ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57250
โทรศัพท์ : 53666117
โทรสาร : 53666117
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1 กันยายน พ.ศ.2482
อีเมล์ : jommok@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.jmk.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 2 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09:16:06 น.)