ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)

866

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120354
รหัส Smis 8 หลัก : 57030001
รหัส Obec 6 หลัก : 120354
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ANUBANJOMSAWAN
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านบ่อก้าง ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-653476
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2477
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : จอมสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: ุ5 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: ึ7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:49:14 น.)