ข้อมูล โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา

1007

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120637
รหัส Smis 8 หลัก : 57020206
รหัส Obec 6 หลัก : 120637
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยส้านยาววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaysanyaowittaya
ที่อยู่ : หมู่ 13 ห้วยส้านยาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57250
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : –
อีเมล์ : ้huaysanyaowittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดงมะดะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10.1 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 12:28:00 น.)