ข้อมูล โรงเรียนห้วยพลูพิทยา

1196

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120029
รหัส Smis 8 หลัก : 57010016
รหัส Obec 6 หลัก : 120029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยพลูพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huayploopittaya
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านห้วยป่าพลู ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 53912467
โทรสาร : 53912467
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 25/6/2502
อีเมล์ : hpschool.2556@gmail.com
เว็บไซต์ : http://202.28.46.10/113
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าสุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 23 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 22 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10:45:23 น.)