ข้อมูล โรงเรียนสามัคคีพัฒนา

935

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีพัฒนา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120601
รหัส Smis 8 หลัก : 57030134
รหัส Obec 6 หลัก : 120601
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สามัคคีพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Samakkhipattana
ที่อยู่ : หมู่ 9 ม้งเก้าหลัง ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 935898254
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2528
อีเมล์ : samukkee9@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.samakkhipattana.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทอดไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 60 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มีนาคม 2562 เวลา 09:38:12 น.)