ข้อมูล โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา

840

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120401
รหัส Smis 8 หลัก : 57020150
รหัส Obec 6 หลัก : 120401
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sritoysoontornratwittayaschool
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53602722
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-66
อีเมล์ : bansritoy@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตำบลศรีถ้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 27 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:50:17 น.)