ข้อมูล โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา

1020

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120076
รหัส Smis 8 หลัก : 57010090
รหัส Obec 6 หลัก : 120076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ร่องเบ้อวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : RONGBERWITTAYA
ที่อยู่ : หมู่ 12 บ้านร่องเบ้อ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 064-1251160
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10/6/2500
อีเมล์ : Rongberwittaya.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลห้วยสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 24.3 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 27.6 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:21:11 น.)