ข้อมูล โรงเรียนริมโขงวิทยา

1129

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนริมโขงวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120096
รหัส Smis 8 หลัก : 57040012
รหัส Obec 6 หลัก : 120096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ริมโขงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rimkhongwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านหาดบ้าย ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 0-5318-2494
โทรสาร : 0-5318-2494
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 22-ส.ค.-85
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ริมโขง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 106 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 34 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:36:01 น.)