ข้อมูล โรงเรียนริมวัง ๒

662

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนริมวัง ๒
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120292
รหัส Smis 8 หลัก : 57020030
รหัส Obec 6 หลัก : 120292
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ริมวัง ๒
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : rimwang2
ที่อยู่ : หมู่ 8 ผาวี ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 091-0795852
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2506
อีเมล์ : rimwang2@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120292
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.ป่าหุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 58 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 29 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 11:22:10 น.)