ข้อมูล โรงเรียนริมวัง ๑

721

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนริมวัง ๑
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120291
รหัส Smis 8 หลัก : 57020029
รหัส Obec 6 หลัก : 120291
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ริมวัง ๑
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : rimvang 1
ที่อยู่ : หมู่ 7 งิ้วเฒ่า ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-08
อีเมล์ : rimvang1@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120291
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าหุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 48.4 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 24.4 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09:30:13 น.)