ข้อมูล โรงเรียนราษฎร์พัฒนา

902

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120616
รหัส Smis 8 หลัก : 57030149
รหัส Obec 6 หลัก : 120616
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ราษฎร์พัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : RADPATTANA
ที่อยู่ : หมู่ 7 อาแบ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 095-6752411 / 052-029323
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17-ส.ค.-38
อีเมล์ : Bunchanit3003@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120616
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 55 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 80 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:52:37 น.)