ข้อมูล โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร

1165

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120598
รหัส Smis 8 หลัก : 57030131
รหัส Obec 6 หลัก : 120598
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พญาไพรไตรมิตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Payapaitrimit
ที่อยู่ : หมู่ 5 พญาไพรเล่ามา ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 053-918145,053-
โทรสาร : 53918145
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : payapaitrimit.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทอดไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 100 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 60 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:48:15 น.)