ข้อมูล โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ

903

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120692
รหัส Smis 8 หลัก : 57010136
รหัส Obec 6 หลัก : 120692
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phakwang sakha Bankaewudam School
ที่อยู่ : หมู่ 12 แคววัวดำ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 11-มี.ค.-39
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่ยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 29 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:35 น.)