ข้อมูล โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล

756

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120145
รหัส Smis 8 หลัก : 57030051
รหัส Obec 6 หลัก : 120145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่าตึงพิทยานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : phatungpittayanukun
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านป่าตึง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 053-183066,053-
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9052515
อีเมล์ : phtp.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลบ้านแซว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 43 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2562 เวลา 14:57:26 น.)