ข้อมูล โรงเรียนปอวิทยา

999

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปอวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120576
รหัส Smis 8 หลัก : 57040128
รหัส Obec 6 หลัก : 120576
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปอวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : powittaya
ที่อยู่ : หมู่ 5 ปอกลาง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : 0-5316-0977
โทรสาร : 0-5316-0977
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29/11/2442
อีเมล์ : porwitthaya@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.porwitthaya.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 63 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15.7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 19:22:13 น.)