ข้อมูล โรงเรียนบ้านไร่

834

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120161
รหัส Smis 8 หลัก : 57030067
รหัส Obec 6 หลัก : 120161
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านไร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banrai school
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านไร่ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 053-182403
โทรสาร : 53182403
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15-ม.ค.-11
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 66 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 28 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:19:31 น.)