ข้อมูล โรงเรียนบ้านไทรทอง

1006

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120674
รหัส Smis 8 หลัก : 57030168
รหัส Obec 6 หลัก : 120674
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านไทรทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Saithong School
ที่อยู่ : หมู่ 6 ไทรทอง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 885484733
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2526
อีเมล์ : saithong.school.cr@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปงน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 36 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:01:27 น.)