ข้อมูล โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์

795

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120572
รหัส Smis 8 หลัก : 57040137
รหัส Obec 6 หลัก : 120572
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านไทยสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banthaisomboon
ที่อยู่ : หมู่ 9 ไทยสมบูรณ์ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : 53160616
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2541
อีเมล์ : thaisomboon0137@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ม่วงยาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 94 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:18:55 น.)