ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่ใต้

774

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ใต้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120226
รหัส Smis 8 หลัก : 57020087
รหัส Obec 6 หลัก : 120226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่ใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaitai School
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านใหม่ใต้ ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57190
โทรศัพท์ : 53761007
โทรสาร : 53761007
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2502
อีเมล์ : banmaitai@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 55.9 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2.9 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13:46:11 น.)