ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย

777

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120558
รหัส Smis 8 หลัก : 57040096
รหัส Obec 6 หลัก : 120558
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่โชคชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Maichokchai
ที่อยู่ : หมู่ 2 ใหม่โชคชัย ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 053-194076
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-19
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตาคควัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 44.5 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 21.3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:57:57 น.)