ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์

784

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120560
รหัส Smis 8 หลัก : 57040094
รหัส Obec 6 หลัก : 120560
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่สุขสันต์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANMAISUKSAN
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านใหม่สุขสันต์ ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2530
อีเมล์ : maisuksan_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตาคควัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 60 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:39:22 น.)