ข้อมูล โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา

931

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120577
รหัส Smis 8 หลัก : 57040123
รหัส Obec 6 หลัก : 120577
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโล๊ะวังผา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banloh
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านโล๊ะ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : 0-53160085
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2524
อีเมล์ : payaknoom@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 130 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:13:35 น.)