ข้อมูล โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า

835

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120049
รหัส Smis 8 หลัก : 57010048
รหัส Obec 6 หลัก : 120049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโล๊ะป่าห้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBan laopaha school
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านโล๊ะป่าห้า ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 959396615
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2501
อีเมล์ : laopaha@gmail.com
เว็บไซต์ : 202.28.46.10/1075/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ข้าวต้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 31 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 24 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:39:55 น.)