ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งเทวี

963

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120483
รหัส Smis 8 หลัก : 57020156
รหัส Obec 6 หลัก : 120483
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งเทวี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongtewee
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 53782111
โทรสาร : 53782111
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2464
อีเมล์ : pongtewee@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 70 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:46:47 น.)