ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ

809

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120083
รหัส Smis 8 หลัก : 57010001
รหัส Obec 6 หลัก : 120083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งเกลือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongkluea
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านโป่งเกลือ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53694076
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/5/2497
อีเมล์ : pongklua_cr1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอยลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 35 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:16:28 น.)