ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งมอญ

929

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งมอญ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120648
รหัส Smis 8 หลัก : 57020212
รหัส Obec 6 หลัก : 120648
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งมอญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpongmon
ที่อยู่ : หมู่ 1 โป่งมอญ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57250
โทรศัพท์ : 53778186
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2481
อีเมล์ : banpongmon@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2.5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 06:44:48 น.)