ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท

1084

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120022
รหัส Smis 8 หลัก : 57010025
รหัส Obec 6 หลัก : 120022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งพระบาท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongprabath
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 933819114
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/1/2478
อีเมล์ : pongphabath@gmail.com
เว็บไซต์ : https://sites.google.com/site/rongreiynbanpongphrabath1/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 12 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 11 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13:12:44 น.)