ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง

710

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120377
รหัส Smis 8 หลัก : 57020126
รหัส Obec 6 หลัก : 120377
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งปูเฟือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpongpufeang
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านโป่งปูเฟือง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53160139
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : ๑-พ.ค.-๔๒
อีเมล์ : pongpufeang@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียงสรวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 03:48:04 น.)