ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งช้าง

909

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งช้าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120084
รหัส Smis 8 หลัก : 57010002
รหัส Obec 6 หลัก : 120084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN PONGCHANG SCHOOL
ที่อยู่ : หมู่ 15 บ้านโป่งช้าง ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53694025
โทรสาร : 53694025
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 26-มิ.ย.-02
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/105
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอยลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 37.5 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 39 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:54:21 น.)