ข้อมูล โรงเรียนบ้านแสนเจริญ

993

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนเจริญ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120421
รหัส Smis 8 หลัก : 57020146
รหัส Obec 6 หลัก : 120421
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแสนเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sanjareanschool
ที่อยู่ : หมู่ 10 แสนเจริญ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 093-3104176
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2525
อีเมล์ : sanjareansc@gmai.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มกราคม 2563 เวลา 15:47:22 น.)